Den hellige rota, eg. Sacra Romana Rota, Vatikanets appellrett, avgjør kirkelige rettsstridigheter; øverste domstol for den katolske kristenhet.