Den hellige familie, i billedkunst fremstilling av Maria med barnet og Josef, Josef helst som gammel mann. I senmiddelalderens kunst ble motivet ofte gjengitt med Marias mor Anna, Anna selv tredje. I renessansen ble Johannes døperen føyd til motivet som Jesu lekekamerat. Scenen kunne også ta form av en idyllisk landtur under tittelen Flukten til Egypt. Når Marias og Annas slekt ble føyd til, utvides motivet til Den hellige slekt. Alterskapet i Trondenes kirke, Harstad, viser en tallrik representasjon av slekten.