Den armenske katedralen i Esfahan, katedral i Esfahan, Iran, i bydelen Jolfa sør for elven Zayandeh Rud. Kirken ble påbegynt 1606. Fra 1655, under sjah Abbas 2, ble den ombygd og utvidet for den raskt voksende kristne, armenske menigheten. Den stod ferdig 1666. Kirken, som er i to etasjer, har et beskjedent ytre, men innvendig har den en rik dekor, utført i en blanding av kristen og islamsk stil, karakteristisk for persisk kristen kunst. Billedmotivene fremstiller bl.a. scener fra Kristi liv og kristne martyrier. Kirken har et klokketårn og en kuppel som innvendig er dekorert i blått og gull. I tilknytning til kirken er det et museum og et minnesmerke over ofrene for tyrkernes folkemord på armenere 1915.