Den antikvariske bygningsnemnda, nemnd som skulle granske alle spørsmål ved fredning av verdslige bygninger ifølge Lov om bygningsfredning av 3. desember 1920. Nemnda ble opphevet ved innføringen av Lov om kulturminner av 9. juni 1978. Se kulturminner.