Den Norske Reisebransjeforening, tidl. interesse- og serviceorganisasjon for reisebyråer og turoperatører som primært arrangerte reiser ut av landet, stiftet 1939. Gikk 1. januar 2001 inn i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og danner fra samme dato Reisebransjeseksjonen i HSH. DNR administrerte sekretariatet til Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser.