Oslo, norsk gjensidig forsikringsselskap opprettet i 1935 ved tilslutning fra norske rederier. Foreningens krigsforsikring omfatter 2346 skip og rigger med et samlet forsikringsbeløp på over 500 mrd. kr; 492 medlemmer (2004).