Den Burgundiske port, dalsenkning i østlige Frankrike mellom Les Vosges (Vogesene) og Jurafjellene, gjennom historien den viktigste ferdselsåren mellom sørlige Frankrike og Rhindalen og Tyskland for øvrig. Byene Belfort og Besançon ligger i hver sin ende av dalsenkningen.