Demokratiska Förbundet för Finlands Folk, vanligvis kalt folkedemokratene, finsk partipolitisk samarbeidsorganisasjon av kommunister og venstresosialister, grunnlagt 1944. Gikk 1990 inn i Vänsterförbundet.