Delagardiska arkivet, en stor manuskriptsamling samlet av Jacob Gustaf De la Gardie (1768–1842), på begynnelsen av 1800-tallet, testamentert til universitetsbiblioteket i Lund. Samlingen er av vesentlig interesse for svensk historie; utførlige utdrag ble utgitt av P. Wieselgren 1829–44 i 20 bind med tillegg.