Defensor fidei, eng. Defender of the Faith, er en tittel som pave Leo 10 gav kong Henrik 8 som anerkjennelse for hans kampskrift mot Luther 1521. Tittelen ble godkjent av Parlamentet, og betegnelsen brukes ennå som tittel på britiske statsoverhoder.