De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap

De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap, ECOWAS, engelsk: Economic Community of West African States er et regionalt samarbeidsorgan med 15 medlemsstater. Det ble dannet i 1975 og har hovedsete i Abuja, Nigeria.

ECOWAS består av Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapp Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone og Togo. De opprinnelige 15 medlemsland dannet ECOWAS i Lagos 28. mai 1975. Kapp Verde sluttet seg til i 1977, og Mauretania gikk ut 2000. Reviderte avtaler ble undertegnet i 1993 og 2000.

ECOWAS' øverste organ er et toppmøte av stats- og regjeringssjefer, som møtes en gang i året, og hvor formannsvervet går på omgang. Ministerrådet møtes to ganger i året, med to representanter fra hvert medlemsland, og er ansvarlig for driften av organisasjonen. ECOWAS ledes av en eksekutivsekretær.

Målet var å gjøre ECOWAS til en frihandelssone innen 1989, men dette lot seg ikke gjennomføre. Siden har samarbeidet blitt utvidet i retning av en politisk og økonomisk union, med blant annet eget parlament og domstol. ECOWAS-parlamentet ble åpnet i Abuja i 2000. Det består av 120 medlemmer valgt i medlemslandene for en periode på fire år. Hvert medlemsland har minimum fem representanter; de resterende 45 seter fordeles proporsjonalt i forhold til innbyggertall. Januar 2001 ble ECOWAS-domstolen åpnet, også den i Abuja, med sju dommere, utpekt for en femårsperiode.

Økonomisk samarbeid og finansiell samordning var hovedmålsettingen for ECOWAS ved etableringen. Fra begynnelsen av 1990-årene har regional sikkerhet vært organisasjonens andre hovedområde. Det økonomiske samarbeidet har ført til nedbygging av barrierer for handel og arbeidsmigrasjon og etablering av et fond for regional utvikling, med sekretariat i Lomé, Togo. Fondet skal fremme og bidra til finansieringen av utviklingsprosjekter, kompensere tap som følge av handelsliberalisering og lokalisering av industri, og garantere for utenlandske investeringer.

ECOWAS har utstedt felles reisedokumenter, og fra 2003 ble et eget pass gradvis innført. Gjennom Accra-deklarasjonen fra 2000 vedtok sju av medlemslandene å etablere en ny monetær union, West African Monetary Zone (WAMZ). Med etableringen av WAMZ vil de deltakende statene blant annet få en felles valuta, eco. En West African Central Bank ble etablert i Accra, Ghana.

Gjennom 1990-årene engasjerte ECOWAS seg sterkt i regional sikkerhet, både ved å intervenere militært i flere konflikter, og gjennom å etablere mekanismer for å håndtere konflikter. Regional sikkerhet ble tatt inn i den reviderte ECOWAS-avtalen fra 1993, men grupperingen engasjerte seg allerede 1990 så vel politisk som militært i borgerkrigen i medlemslandet Liberia. Der ble organisasjonens første militære fredsstyrke, ECOWAS Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG), satt inn i forsøk på å bilegge striden, samtidig som ECOWAS søkte å finne en løsning på konflikten gjennom diplomatisk og politisk innsats. Deretter er ECOMOG blitt et institusjonalisert sikkerhetsinstrument, men uten stående styrker.

Basert på erfaringene fra Liberia og en tilsvarende operasjon i Sierra Leone fra 1997, ble ECOMOG i 1998 gjort til kjernen i en regional fredsbevarende mekanisme, og er senere satt inn også i Guinea-Bissau (1999), på grensen mellom Guinea og Libera (2001) og i Elfenbenskysten (2002). De fleste medlemsstatene har deltatt i ECOMOG, men Nigeria er den klart største bidragsyteren, både militært og økonomisk. Anvendelsen av militære styrker skal skje for å bilegge konflikter som truer den regionale sikkerhet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.