De omnibus dubitandum est, man bør tvile på alt. Det er et sitat fra Descartes' Meditationes (1641), utgangspunkt for hans filosofiske system hvor han fremhever at all erkjennelse må begynne med tvil.