De nihilo nihil, av ingen ting (kommer) ingen ting. Sitat fra Lukrets: De rerum natura I 156 f.