De gudløses liga, antireligiøs kamporganisasjon i Sovjetunionen 1925–43. Lignende foreninger ble dannet i en rekke andre land. I 1928 hadde den 6 millioner medlemmer foruten 2 millioner i ligaene i utlandet. Den nasjonale linje i kulturpolitikken i 1930-årene førte til at propagandaen mot religionen ble dempet, og De gudløses liga ble oppløst 1943.