De doktrinære, en gruppe moderat-opposisjonelle franske politikere under restaurasjonen 1815–30. Ledere var Royer-Collard og Guizot. Navnet fikk de på grunn av sin sterke betoning av liberalismens prinsipper.