De «indre seks», tidligere brukt betegnelse på de seks stater som utgjorde det opprinnelige Europeiske økonomiske fellesskap: Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland. Begrepet oppstod som motsats til EFTA-landene, som var de «ytre sju»: Danmark, Norge, Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike.