Deïfobos, hos Homer sønn av Priamos. I senere dikt nevnes han som trojanernes viktigste fører etter Hektors fall. Det fortelles at han og Paris drepte Akhillevs, og at han etter Paris' fall ektet Helena. Ved Trojas erobring ble hans hus ødelagt, og han selv ble lemlestet av Menelaos.