Davidson Don Tengo Jabavu, sørafrikansk forfatter, ivrig forkjemper for den svarte befolkningens rett til å løse sine problemer. Sin oppfatning fremla han i The Black Problem (1920).