Davidson Black, kanadisk lege og antropolog, etter første verdenskrig professor i anatomi ved universitetet i Beijing. Black fikk i 1927 bestemt en primat-kinntann funnet i grottene ved Choukoutien, like utenfor Beijing. Han klarla at tannen måtte ha tilhørt en tidlig menneskeform og kalte den Sinanthropus pekinensis, se mennesket (Opprinnelse og utvikling). Black ledet til sin død de videre utgravninger ved Choukoutien, hvor man fant et usedvanlig omfattende materiale av erectusmenneske samt en mengde med andre pattedyr-knokler.