Davidian Branch, sekt med bakgrunn i adventismen. Bevegelsen ble kjent gjennom hendelsene i Waco, Texas, april 1993, der 95 sektmedlemmer omkom sammen med sin leder, David Koresh. Bevegelsens hovedkvarter ble antent, sannsynligvis etter ordre av Koresh selv, etter å ha vært beleiret av FBI etter en razzia av ulovlige våpen. Koresh forkynte den nært forestående dommedag og anså seg selv som Messias.