David Wilkie, britisk (skotsk) maler; utdannet i Edinburgh og ved Royal Academy of Arts i London. Han malte genrebilder i beskjedne formater, noe influert av nederlenderne David Teniers d.y. og Adriaen van Ostade, men mer anekdotiske enn disse. En reise til Italia og Spania i 1825–28 forandret hans stil. Med et bredere, mer utflytende strøk og større, mer dramatiske oppslag nådde hans arbeider en enorm popularitet. Han ble hoffmaler i 1830 og adlet seks år senere.