David Howarth, britisk forfatter, under den annen verdenskrig marineoffiser og nestkommanderende ved marinebasen på Shetlandsøyene. Kjent for velskrevne og autentiske skildringer fra krigen, bl.a. om norske krigshelter. Nevnes kan The Shetland Bus (1951, norsk overs. Nordsjøbussen, 1952, filmatisert 1954 under tittelen Shetlandsgjengen) og We Die Alone (1955, norsk overs. Ni liv, s.å.) om Jan Baalsrud, filmatisert 1957 og oversatt til en rekke språk.