David Fischer er en britisk industridesigner. Han ble i 1993 ansatt i SeymourPowell, et av Storbritannias mest anerkjente selskaper innen industridesign. Fischer har blant annet designet musikkanlegg, hvor anlegget tilpasses folks stuer. Høyttalerne kan kles med farger som tilpasses for eksempel sofa og gardiner. Han er opptatt av «inkluderende» design – design som er enkel og som er lett å bruke.