David Davidson, svensk sosialøkonom; professor i sosialøkonomi og finansrett ved Uppsala universitet 1890–1919. Han grunnla Ekonomisk tidskrift 1899 og stod som utgiver til 1938. Sammen med K. Wicksell og G. Cassel ansees Davidson for å være skaperen av moderne sosialøkonomi i Sverige. Han befattet seg særlig med pengeteori.