David, mannsnavn, av hebraisk, 'venn, elsket'. Brukt som døpenavn i Norge fra ca. 1500 og kjent fra gårdsnavnet Davidsrud i Ullensaker fra ca. 1400. I enkelte tilfeller kan det ha funnet sted en sammenblanding av David og de norske navn Dagfinn og Dagvid (norrønt viðr, tre). Navnedag 30. desember.