Landet var opprinnelig keltisk, lå lenge under Roma og kom 467 under burgundernes og 531 under frankernes rike. Etter karolingerrikets oppløsning tilfalt det kongeriket Arelat og hørte deretter lenge nominelt under den tyske keiseren, men de forskjellige grevene der hersket i virkeligheten selvstendig. Det viktigste grevskapet var Albon, der innehaverne etterhånden underla seg det meste av området. Etter delfinen i sitt våpen antok de ca. 1160 tittelen dauphin eller dauphin du Viennois, fordi de residerte i Vienne, og landet fikk senere navn etter den. Den siste av dem, Humbert 2, solgte 1349 Le Dauphiné til Karl av Valois, den senere kong Karl 5, og Le Dauphiné ble len for de franske tronfølgere, som deretter fikk tittelen dauphin. Provins til den administrative nyordning 1790.