Daryll Forde, britisk sosialantropolog og geograf. Professor i geografi ved University of Wales 1930–45, siden professor i sosialantropologi ved University of London. Forde utgav en rekke arbeider om sosial organisasjon og økonomi i stammesamfunn, bl.a. Ethnography of the Yuma Indians (1931), Native Economies of Nigeria (1946), The Yoruba of S.W. Nigeria (1951) og Yakö Studies (1964).