Darling Downs, landskap i østlige Australia, vest for vannskillet (Great Dividing Range) i sørlige Queensland, ca. 14 200 km2, 450–600 moh. Hovedby: Toowomba. Viktig jordbruksområde med hvetedyrking, melkeproduksjon og sauehold. Olje- og naturgasskilder (Moonie).