Dardanos, sønn av Zevs og Elektra, som var datter til Atlas. Utvandret fra sitt hjemland Arkadia, først til Samothrake, derfra til Lilleasia, hvor han anla Dardania og ble trojanernes stamfar (hans sønnesønn het Tros).