Dansk arktisk station, tidligere navn på Københavns Universitets arktiske stasjon ved Godhavn, Disko-øya, Grønland. Opprettet 1906 av botanikeren Morten Pedersen Porsild, og overtatt av Københavns Universitet 1953. Senter for arktisk forskning, særlig undersøkelser av landets plante- og dyreliv.