Dannebrogsmann, en som har mottatt Dannebrogkorset i sølv, eg. Dannebrogsmennenes hederstegn, innstiftet 1808. Det ble tildelt for «i en engere kreds at have gavnet fædrelandet» og var i praksis laveste klasse av Dannebrogsordenen. Flere nordmenn ble Dannebrogsmenn i årene 1808–14. Fra 1952 betegnes sølvkorset Dannebrogordenens hederstegn, og utdeles som spesiell utmerkelse til dansker som alt har Dannebrogordenen.