Danmarks frihedsraad, den danske motstandskamps politiske ledelse under den annen verdenskrig. Rådet ble formelt dannet 16. september 1943 etter drøftelser i løpet av sommeren. Det lyktes ikke å få med politikere fra regjeringspartiene, og rådet kom til å bestå av representanter for de viktigste motstandsorganisasjoner sammen med mer frittstående motstandsledere. Blant de ledende medlemmene var Frode Jakobsen, Erling Foss og Mogens Fog.