Dankvart Dreyer, dansk maler, elev av Johan Ludvig Lund på Kunstakademiet i 1831–37. Som landskapsmaler står han ved siden av Johan Thomas Lundbye og Peter Christian Skovgaard som en av de betydeligste i sin tids danske kunst, med utpreget fornemmelse for farge- og lysvirkning. Han var også en ypperlig tegner. Et lite landskap av ham er i Nasjonalgalleriet i Oslo.