Danilo Dolci, italiensk forfatter og sosialreformator, utdannet som arkitekt. Med religiøst engasjement søkte han konkrete måter å bedre forholdene i samfunnet på. Fra 1952 ledet han oppbyggingsarbeider på Sicilia. Han ble internasjonalt kjent da han i 1956 ble fengslet for å ha satt i gang et veiarbeid med 200 arbeidsløse uten myndighetenes godkjennelse, og han fikk, ved hjelp av ikkevoldsmetoder som bl.a. sultestreik, gjennomført flere sosiale reformer. Både mafiaen, kirken og sentrale myndigheter forsøkte forgjeves å stanse ham. I 1958 fikk han Lenin-fredsprisen, i 1971 Sonningprisen. Dolcis bøker skildrer bl.a. den møysommelige bevisstgjøringen hos arbeidere, bønder og kvinner. Nevnes kan Racconti siciliani (1963; norsk overs. Sicilia forteller, 1966); Ai giovani (1967; norsk overs. Til de unge, 1968); Inventare il futuro (1968; norsk overs. La oss finne opp fremtiden, 1969), Esperienze e riflessioni (1974), Palpitare di nessi (1985). Dolci skrev også lyrikk, utgitt bl.a. i Poesie (1956) og Poema umano (1974).