Daniele Manin, italiensk frihetskjemper, advokat. Ledet revolusjonen i Venezia 1848, proklamerte republikken og ble president. Godtok foreningen med Sardinia og gikk av. Etter Sardinias nederlag ledet han som diktator forsvaret av Venezia mot østerrikerne inntil august 1849. Levde siden i Paris. Hans legeme ble 1868, etter Venezias frigjøring, ført til byen og gravlagt der.