Daniele Del Giudice, italiensk forfatter og journalist. Del Giudice føyer seg inn i rekken av italienske forfattere som i løpet av 1980-årene tok opp tråden etter Calvino. Fokus ligger på det deskriptive, på narrasjonen i seg selv, på mulighetene i teksten. Han forsøker også å nærme seg det naturvitenskapelige, høyteknologiske, bl.a. i novellesamlingen Staccando l'ombra da terra (1994), der fly og flyging er utgangspunktet for refleksjoner rundt det eksistensielle. Ellers kan nevnes debutromanen Lo stadio di Wimbledon (1983) og Atlante Occidentale (1985).