Daniel O'Connell, irsk jurist og politiker. Arbeidet for å få opphevet de lovbestemmelser som forhindret at katolikker ble valgt til medlemmer av Underhuset. Han dannet 1823 The Catholic Association og ble 1828 valgt til Underhuset i strid med loven. I 1829 opphevet det britiske Parlament deretter forbudet mot å velge katolikker. O'Connell satte nå hele sin kraft inn for å oppnå selvstyre for Irland. Han reiste på ny en folkebevegelse, men våget ikke å sette saken på spissen. O'Connell var egentlig moderat og ønsket en forsoning med Storbritannia. Han døde i Italia under en pilegrimsreise til Roma. Etter selvstendigheten er O'Connell regnet som en av Irlands store frihetshelter, og hovedgaten i Dublin bærer hans navn.