Daniel Nicolaus Chodowiecki, tysk maler, kobberstikker og raderer; den mest selvstendige personlighet i tysk grafisk kunst på 1700-tallet, begynte som emaljemaler og gikk deretter over til miniatyrportretter. Han er mest kjent for sine stukne og raderte romanillustrasjoner (over 2000 blad), blant annet til verker av Goethe, Schiller og Lessing. Meget fornøyelige er tegningene fra en reise han gjorde fra Berlin til sin fødeby Danzig (1773). Han har kulturhistorisk betydning som skildrer av tysk borgerlig liv på sin tid, og hans arbeider har humor og menneskelig varme.