Daniel, mannsnavn, av hebraisk 'Gud er min dommer', opprinnelig et vest-semittisk personnavn, brukt som døpenavn i Norge fra ca. 1300. Navnedag 11. desember.