Danaos, stammet fra Egypt, men flyktet derfra med sine 50 døtre (danaidene) for å unngå sin bror Aigyptos. Han kom til Argos, hvor han ble konge. Men Aigyptos' 50 sønner forfulgte Danaos, og han måtte gi dem sine døtre til ekte. Til hevn gav Danaos hver av døtrene en dolk, og alle utenom Hypermestra drepte sine ektemenn på brudenatten. Hypermestras mann, Lynkevs, hevnet siden sine brødre ved å drepe Danaos og hans 49 døtre. Danaidene fikk i underverdenen den straff stadig å øse vann i et bunnløst kar (danaidenes kar). Danaos er beskrevet i Aiskhylos' tragedie De som søker beskyttelse (Hiketidene).