Danaer-gave, brukes om en gave som giveren skjenker med den baktanke at den skal bringe ondt over mottageren (opprinnelig brukt av Vergil om trehesten ved Troja, se Laokoon).