Dana, poetisk brukt om Danmark; ordet er dannet på 1800-tallet etter norrønt danakonungr, danaríki. Særlig kjent fra «Rosen blusser alt i Danas Have», 1. linje i Poul M. Møllers dikt Glæde over Danmark, trykt i 1823, siden bedre kjent under tittelen Hjemve.