Damon, 400-tallet f.Kr., gresk musikkteoretiker fra Athen. Ifølge antikke kilder lærer for Perikles og Sokrates. Damon var talsmann for den såkalte ethoslære og for musikkens store betydning i pedagogikk og samfunnsliv.