Damodar, bielv til Hooghly, nordøstlige India, 592 km lang. I Damodars dalføre ligger Indias viktigste kullfelt (Jharia, Raniganj og Giridih), hvor det etter frigjøringen har foregått en storstilt industrialisering, med vekt på produksjonen av jern, stål og kjemikalier. Flere større damanlegg er bygd for å gi elektrisk kraft og vann til irrigasjon. Damodardalen er et av de mest urbaniserte områder i India og er bundet sammen av et tett jernbane- og veinett. Se også Chota Nagpur.