Dalvatnet, vann i Saudavassdraget (Storelvvassdraget) i Sauda kommune, Rogaland (550–536 moh.). Dalvatn kraftverk, som ligger i nordøstenden av Dalvatnet og ble åpnet 1978, nytter 185 meter av fallet i Dalvasselva fra det ovenforliggende Finnflotvatnet/Holmavatnet (743–720 moh.). Kraftverket har 35,4 MW i maskininstallasjon og 173 GWh i midlere årsproduksjon.