Dalur, den sørligste bebyggelsen på Sandoy, en av Færøyene, 39 innb (2012), tilhørende Húsavikar kommune. Kirke fra 1957. Viktigste næringsveier er fiske og sauehold.