Dalsgrenda, tettbebyggelse i Rana kommune, Nordland, ved E 6 på østsiden av Ranafjorden, 10 km sørvest for Mo. Dalselva fra Store Akersvatn munner ut i Ranfjorden her. E 6 og Nordlandsbanen går på fylling over bukta utenfor elvemunningen. Tettest bosetning på nordsiden av elvemunningen (Nerdal).