Dalselva, elv i Rana kommune, Nordland, med munning i Ranfjorden rundt 10 km sørvest for Mo. Elva som er 18 km lang, har et naturlig løp fra Storakersvatnet nordvestover til Ranfjorden, men er ført nordover til Ranelva og utbygd i Rana kraftverk (500 MW).