Dalformasjonen, geologisk formasjon; en nesten 2000 m mektig prekambrisk lagrekke av omvandlet konglomerat, sandstein og leirskifer i Dalsland vest for Vänern i Sverige.