Dale er en liten tettbebyggelse i Sandnes kommune, Rogaland, på østsiden av Gandsfjorden, 51 innbyggere (2017). Tidligere var det et psykiatrisk sykehus her, nå er det asylmottak.